Концепція журналу

Концепція журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія»

   Науковий журнал «Наукове пізнання: методологія та технологія» виходить 2 рази на рік. Журнал є фаховим з філософії. Основна концепція журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія» – надати можливість всім членам наукового світу друкувати результати наукових досліджень. І журнал незмінно дотримується своєї концепції. За роки існування у номерах, що вийшли, було опубліковано більш, ніж 600 наукових статей, в яких представлені результати фундаментальних наукових та прикладних досліджень в області філософських наук, що проводяться в Україні та світі. Відмічу особливу місію журналу, направлену на розвиток сучасного наукового знання, дослідження пізнавального, ціннісного, соціально-політичного, морального та естетичного відношення людини до світу та людини. Особливе значення в журналі надається вивченню моральних складових розвитку суспільства, розвитку творчої особистості у сфері освіти.

 У XXI столітті в результаті розвитку флуктуаційного розвитку суспільство виявилося перед необхідністю різкої трансформації свого подальшого розвитку. Ця необхідність виникла, оскільки ряд проблем став не тільки швидко зростати, але і втратив контрольованість. Загроза загального хаосу сьогодні реальна як ніколи. Дана ситуація в Україні ускладнюється кризовим станом суспільства, зважаючи на широко розгорнуту терористичну діяльність.  Проблеми, що виникають, часто ведуть до морально-етичної розгубленості. Тому сьогодні особливо актуальною бачиться необхідність гармонійного морально-етичного розвитку соціуму. В сучасному українському суспільстві всіляко зростає цінність культури і значення морального імперативу І. Канта.

   Велике значення сьогодні має здатність суспільства подолати виклики, що несподівано виникли, показати соціальну, культурну та психологічну стійкість перед існуючими і знову виникаючими кризовими явищами. Ці питання і є для редакційної колегії журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія» першорядними. Особливого значення в журналі надається філософському знанню як універсальному. Ми переконані, що тільки за допомогою філософського дослідження інновацій суспільного розвитку можливий прогрес суспільства і ЛЮДИНИ. Філософія, на нашу думку, повинна і далі існувати саме як класична дисципліна з опорою на досвід попередніх поколінь.       

   Журнал видається в електронному вигляді та має паперову версію, також всі його матеріали періодично переписуються на CD-ROM і зберігаються невизначено довгий час. Тим самим забезпечується захист прав для авторів статей, які опубліковані в журналі.Все листування з авторами, рецензентами і читачами ведеться в електронному вигляді.

   Для керівництва журналом створюється редколегія. Редколегія затверджується Вченою Радою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Видання журналу здійснюється на основі наступних основних принципів:

   Всі прийняті для публікації статті розміщуються в електронній бібліотеці імені Вернадського В. І., також зі змістом наукових досліджень можна ознайомитися за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 36, бібліотека ПНПУ.

Статті публікуються по мірі  їх надходження.

  • Журнал приймає для публікації статті українською, російською та англійською мовами.
  • Журнал приймає для публікації короткі відгуки або дискусійні зауваження до статей, що були опубліковані раніше. Ці відгуки чи зауваження розміщуються в журналі відразу ж за статтями, до яких вони належать.
  • Публікація статті в журналі не виключає подальшої її публікації в інших журналах на паперовому носії. Якщо така публікація проводиться без будь-яких змін, то наводиться посилання на журнал «Наукове пізнання: методологія та технологія» як на першоджерело.
  • Допускається поширення в електронних мережах будь-яких статей з журналу або витягів з них, але при такому поширенні обов’язково наводиться посилання на першоджерело. Забороняється видання, розповсюдження матеріалів журналу третіми особами або організаціями на паперових та твердих електронних носіях.
  • Копіювання окремих фрагментів статей з журналу дозволяється тільки для наукових досліджень і персонального використання, але не для комерційного використання, перепродажі або передачі іншій особі.
  • Запити на право перевидання або використання будь-яких матеріалів, опублікованих у журналі «Наукове пізнання: методологія та технологія», слід спрямовувати головному редактору Борінштейну Євгену Руславовичу за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   Наше видання інформує читачів про стан і перспективи розвитку гуманітарних наук, досягнення та проблеми вищої освіти в Україні і в світі. Журнал публікує матеріали конференцій, симпозіумів, «круглих столів», дискусії з актуальних тем науки, інформацію про наукові заходи, матеріали науково-методичного характеру, рецензії, звіти про дослідження, переклади праць зарубіжних авторів та інші наукові роботи.

   Журнал «Наукове пізнання: методологія та технологія» адресований науковцям і викладачам ВНЗ, аспірантам і докторантам, студентам, молодим вченим, організаторам та меценатам наукових досліджень, а також державним і громадським діячам, які працюють у галузі науки, освіти і культури. Видання направляється в провідні наукові та освітні установи зарубіжних країн, найбільші національні бібліотеки, наукові фонди та інші структури та установи, що працюють у сфері науки та освіти.

  Журнал включений в Український індекс наукового цитування, а також до Переліку провідних рецензованих журналів МОН, рекомендованих для опублікування основних результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук і кандидата наук.

   Редакційна колегія наукового журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, врахування можливих конфліктів інтересів та іншими. У своїй діяльності редакція слідує рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) і, зокрема, Керівництва з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier.

   Видання відкрито для авторів з будь-яких науково-дослідних, науково-освітніх центрів, вузів України та зарубіжжя.

    Головний редактор - Борінштейн Євген Руславович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».